Image default
Bất động sản

Quy hoạch treo, dự án treo có được cấp phép xây dựng theo quy định luật quy hoạch đô thị không?

Để đảm bảo được quyền lợi của mỗi người dân và quy hoạch đô thị luôn được đảm bảo, nhà nước đã ban hành ra luật quy hoạch đô thị. Trong vấn đề quy hoạch treo và dự án treo còn tồn tại có khá nhiều bất cập. Vậy khái niệm chính xác của quy hoạch treo và dự án treo là gì? Khi bạn sở hữu bất động sản thuộc quy hoạch treo và dự án treo thì có được cấp phép xây dựng không?

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc xung quanh quy hoạch treo và dự án treo.

Quy hoạch treo, dự án treo là gì?

Quy hoạch treo hay quy hoạch sử dụng đất treo là tình trạng diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, ghi trong kế hoạch sử dụng đất cho một hoặc nhiều mục đích khác nhau, đã có công bố sẽ thu hồi để thực hiện kế hoạch nhưng vẫn không thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch thì gọi là quy hoạch treo.

Theo luật quy hoạch đô thị, thời hạn quy hoạch treo là sau khoảng thời 03 năm kể từ khi có công bố quy hoạch sử dụng đất hàng năm mà không thực hiện kế hoạch sử dụng đất và cũng không công bố điều chỉnh, hủy bỏ, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất trên thì được gọi là đất quy hoạch treo.

Phụ thuộc vào nội dung sử dụng đất hoặc các loại quy hoạch, dự án mà sẽ có bấy nhiêu các dạng quy hoạch treo gián tiếp hay trực tiếp liên quan tới đất:

  • Quy hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội;
  • Quy hoạch sử dụng đất;
  • Quy hoạch chung, chi tiết xây dựng đô thị;
  • Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
  • Quy hoạch giao thông, thuỷ lợi;
  • Quy hoạch ngành: công nghiệp, y tế, thể thao, du lịch, thương mại, nông nghiệp, quốc phòng, an ninh…

Đối với khái niệm “dự án treo”, có thể được quan niệm như sau: Các dự án đã được giao đất trong kế hoạch quy hoạch mà triển khai chậm tiến độ hoặc không triển khai thì các dự án đó được gọi là “dự án treo”.

Quy hoạch treo, dự án treo có được cấp phép xây dựng theo luật quy hoạch đô thị không?

Quy hoạch sử dụng đất đã được công bố và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch.

  • Người sử dụng đất được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.
  • Nếu có mong muốn cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thuộc vào quy hoạch treo mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

YouHomes - Quy hoạch treo, dự án treo có được cấp phép xây dựng theo luật quy hoạch đô thị không?
Thời hạn quy hoạch treo là sau khoảng thời 03 năm kể từ khi có công bố quy hoạch sử dụng đất hàng năm…

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013.

Như vậy đối với các loại bất động sản thuộc quy hoạch treo và dự án treo (Theo luật quy hoạch đô thị) chỉ được cấp phép cải tạo, sửa chữa chứ không được xây dựng mới công trình nhà, đất trồng cây lâu năm.

Đất quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không?

Theo Khoản 8 Điều 49 Luật sửa đổi bổ sung 2019: Nếu trong thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì phải có điều chỉnh, hủy bỏ và công bố hủy bỏ thu hồi/chuyển mục đích sử dụng đất trong quy quy hoạch sử dụng đất.

YouHomes - Quy hoạch treo, dự án treo có được cấp phép xây dựng theo luật quy hoạch đô thị không?
Các loại bất động sản thuộc quy hoạch treo và dự án treo chỉ được cấp phép cải tạo, sửa chữa chứ không được xây dựng mới công trình nhà, đất trồng cây lâu năm.

Về sổ đỏ đối với đất quy hoạch treo theo khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Trong trường hợp đã nhận được thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì diện tích đất nằm trong quy hoạch đó không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Vì vậy, đối với đất dính quy hoạch treo chỉ có thể làm sổ đỏ khi có công bố hủy bỏ thủ hồi đất. Lúc đó người sử dụng đất mới có thể làm thủ tục xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ). Nếu như dự án treo không được công bố hủy, bỏ thì người sử dụng đất có quyền sử dụng hạn chế theo quy định tại khoản 7 Điều 49 Luật đất đai sửa đổi.

Trên đây là một số khái niệm và những điều bạn cần biết về dự án treo và quy hoạch treo theo luật quy hoạch đô thị. YouHomes mong rằng bạn đã tìm thấy những thông tin cần thiết về bổ ích thông qua bài viết này.

Xem thêm:

Trông chờ vào những dự án vành đai 2 được xây dựng

1.5/5 - (2 bình chọn)
Bookmark and Share

Related posts

Biên Hòa New City sự khác biệt hoàn hảo

Cách đầu tư bất động sản: Những rủi ro và đầu tư thế nào để đạt được hiệu quả

Xu hướng đầu tư mới vào các bất động sản cho thuê

Đỗ Bảo Quyên

Leave a Comment