Tham khảo xổ số Vĩnh Long: thống kê tần suất

Thống kê tần suất đài xổ số Trà Vinh là tổng hợp những kết quả gần đây nhất của xổ số Vĩnh Long và áp dụng các nguyên lý thống kê toán học để gợi ý cho người mua vé số những cặp số đẹp.

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 22/5/2020.

Giống như kqxsmb 30 ngày , ở đây chúng ta sẽ thống kê tần suất 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày.

Thống kê tần suất trong 5 lần quay(theo lô)
Lượt Lượt Lượt Lượt Lượt
00 1 20 1 40 0 60 2 80 1
01 0 21 1 41 1 61 0 81 2
02 2 22 3 42 2 62 1 82 1
03 0 23 1 43 0 63 2 83 0
04 2 24 1 44 4 64 0 84 1
05 2 25 0 45 1 65 1 85 3
06 1 26 0 46 1 66 1 86 1
07 2 27 1 47 2 67 0 87 0
08 0 28 0 48 0 68 1 88 0
09 0 29 2 49 1 69 0 89 2
10 0 30 1 50 1 70 0 90 0
11 2 31 2 51 1 71 0 91 2
12 0 32 0 52 0 72 0 92 1
13 1 33 2 53 1 73 0 93 0
14 2 34 1 54 1 74 0 94 1
15 1 35 1 55 1 75 0 95 0
16 2 36 1 56 1 76 0 96 2
17 0 37 0 57 0 77 4 97 0
18 0 38 0 58 0 78 1 98 1
19 1 39 0 59 1 79 1 99 2
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
Lượt Tăng/Giảm
44 4 Tăng 4
77 4 Tăng 4
85 3 Tăng 2
22 3 Tăng 2
Thống kê tần suất trong 10 lần quay(theo lô)
Lượt Lượt Lượt Lượt Lượt
00 2 20 3 40 0 60 2 80 2
01 2 21 3 41 1 61 0 81 3
02 2 22 4 42 2 62 2 82 3
03 2 23 2 43 2 63 5 83 1
04 4 24 2 44 4 64 0 84 2
05 2 25 1 45 2 65 3 85 4
06 1 26 1 46 1 66 1 86 4
07 3 27 2 47 5 67 0 87 1
08 0 28 0 48 0 68 2 88 2
09 3 29 2 49 2 69 1 89 2
10 0 30 2 50 1 70 2 90 1
11 3 31 4 51 2 71 1 91 4
12 2 32 0 52 0 72 0 92 1
13 1 33 2 53 2 73 2 93 0
14 4 34 2 54 1 74 0 94 1
15 1 35 3 55 2 75 1 95 2
16 4 36 1 56 1 76 2 96 2
17 1 37 0 57 1 77 4 97 1
18 2 38 1 58 0 78 2 98 1
19 1 39 2 59 2 79 2 99 3
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
Lượt Tăng/Giảm
47 5 Tăng 2
63 5 Tăng 3

Tham khảo miền bắc tại dự đoán mb

Thống kê tần suất trong 30 lần quay(theo lô)
Lượt Lượt Lượt Lượt Lượt
00 6 20 5 40 4 60 6 80 12
01 5 21 6 41 4 61 3 81 4
02 6 22 7 42 10 62 4 82 7
03 11 23 3 43 6 63 11 83 4
04 7 24 8 44 8 64 4 84 5
05 4 25 4 45 4 65 8 85 12
06 2 26 3 46 4 66 8 86 9
07 7 27 8 47 8 67 4 87 5
08 3 28 7 48 3 68 4 88 5
09 8 29 5 49 4 69 3 89 3
10 2 30 8 50 8 70 8 90 4
11 5 31 10 51 6 71 4 91 8
12 3 32 2 52 3 72 6 92 2
13 5 33 5 53 5 73 2 93 5
14 7 34 5 54 3 74 7 94 4
15 7 35 5 55 5 75 5 95 5
16 9 36 3 56 5 76 3 96 5
17 2 37 0 57 3 77 7 97 4
18 3 38 6 58 4 78 7 98 11
19 4 39 8 59 3 79 3 99 5
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
Lượt Tăng/Giảm
85 12 Tăng 3
80 12 Tăng 5
63 11 Tăng 8
03 11 Tăng 6
98 11 Tăng 8
42 10 Tăng 4
31 10 Tăng 5
86 9 Tăng 3
16 9 Tăng 4

Xem thêm các bài gần đây:

Thiết kế nội thất chung cư

Ý tưởng sàn nhà trắng

Tham khảo xổ số Vĩnh Long: thống kê tần suất
Đánh giá của bạn

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *