Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử có mã xác thực

Trong quá trình tra cứu hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần xác định được loại hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp mình đang sử dụng là hóa đơn điện tử có mã hay không có mã xác thực của Cơ quan thuế để từ đó tiến hành tra cứu tốt nhất. Trong phạm vi bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế.

Đầu tiên, người dùng sẽ tiến hành truy cập trang web xác minh hóa đơn có mã xác thực của Tổng cục thuế

Tiếp đó, Chọn ngay “Hóa đơn có mã xác thực” => Chọn “Xác minh hóa đơn”
Sau đó người dùng nhập đầy đủ các chỉ tiêu: “Số HĐ xác thực” => “Mã xác thực” => “Mã kiểm tra” => Chọn “Tra cứu”

Và cuối cùng là Kiểm tra kết quả xác nhận trả về

 

hóa đơn điện tử

Trên hóa đơn điện tử hợp pháp, hợp lệ sẽ hiện chỉ tiêu “Trạng thái hóa đơn” là một trong các trường hợp sau:

Hóa đơn gốc có giá trị sử dụng và không bị thay đổi
Là hóa đơn thay thế cho hóa đơn xác thực số …
Là hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số …
Là hóa đơn bị điều chỉnh bởi hóa đơn xác thực số …

Như vậy, đối với hóa đơn không có giá trị pháp lý, thì chỉ hiện thị kết quả trả về là một trong các trường hợp sau:

https://nhadatso.edu.vn/co-cach-nao-xuat-lui-ngay-hoa-don-dien-tu-khong/

Hóa đơn bị xóa bỏ bởi hóa đơn xác thực số … ngày….
Hóa đơn đã bị thay thế bởi hóa đơn xác thực số … ngày….
Là hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn xác thực số ….

Theo quy định, khi xóa bỏ hoặc thay thế hóa đơn thì bên bán và bên mua cần có văn bản thỏa thuận. Nếu bên mua không được thông báo trước thì có quyền yêu cầu bên bán giải thích và cung cấp thông tin.

Có thể thấy, việc tra cứu hóa đơn điện tử không có mã xác thực của Cơ quan thuế khá dễ dàng, người dùng có thể hoàn thành một cách nhanh chóng. Với những chia sẻ này, hi vọng đã giúp khách hàng có thể dễ dàng tra cứu hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Trước thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, việc nắm rõ các quy định về tra cứu hóa đơn điện tử là công việc vô cùng quan trọng mà các doanh nghiệp không thể bỏ qua.

Song song với đó, các kỹ năng về tra cứu hóa đơn điện tử cũng là điều kiện cần thiết để đảm bảo việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp mình được diễn ra tốt nhất.

Hy vọng những chia sẻ trên đã mang đến cho người đọc những thông tin hữu ích để triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

https://nhadatso.edu.vn/

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử có mã xác thực
Đánh giá của bạn

Bookmark and Share

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *