Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp đã được quy định rất rõ ràng, vậy đối với các hộ, cá nhân kinh doanh thì quy định như thế nào? Vì những đối tượng này chưa có đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng và nguồn lực con người…Đây cũng là những đối tượng khó triển khai các dịch vụ công trực tuyến như báo cáo thuế qua mạng, kê khai và nộp thuế điện tử…. Cùng tìm hiểu rõ hơn về quy định sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong bài viết dưới đây.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (119) quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày 1/11/2018 và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119. Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thay cho hóa đơn giấy. Để triển khai hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn để triển khai thí điểm tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc chậm nhất trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Nghị định số 119 có hiệu lực.

hóa đơn điện tử

Trong thời gian từ thời điểm hiệu lực Nghị định số 119  đến 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nếu hộ, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ thì hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119  cùng với việc nộp báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh chưa áp dụng thí điểm hóa đơn điện tử, thì vẫn áp dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51  và Nghị định số 04 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đến ngày 31/10/2020.

Như vậy, đối với hộ, cá nhân kinh doanh thì quy định của pháp luật về hóa đơn đã có quy định rõ ràng về thời hạn cuối cùng bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Từ nay đến thời hạn 31/10/2020 chỉ còn chưa đầy nửa năm, đây cũng là thời hạn cuối để các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuẩn bị nốt các điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực con người để sẵn sàng sử dụng hóa đơn điện tử.

Các bước tiến hành đăng ký MST cá nhân trực tiếp trên trang thuế điện tử

Xuất lùi ngày hóa đơn điện tử có bị xử phạt không?

Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh. Tuy nhiên, vì chưa thực sự hiểu hóa đơn điện tử nên nhiều doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh vẫn còn đang lo lắng, chần chừ mà chưa quyết định triển khai sử dụng. Khoảng thời gian này sẽ là khoảng thời gian doanh nghiệp được sử dụng song song cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Giải pháp này giúp các doanh nghiệp vừa có thời gian làm quen với hóa đơn điện tử vừa có thể sử dụng nốt số lượng hóa đơn giấy còn tồn đọng.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp cho bạn đọc nắm rõ được các quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với các hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định về hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay.
 

Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh
Đánh giá của bạn

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *